“Aku Adalah Pengejar Syurga Akhirat, Bagiku Dunia Ini Adalah Tempat Mempersiapkan Segala Sesuatu Untuk Meraih Syurga Akhirat. Aku Yakin Bahawa Syurga Akhirat Tidak Akan Pernah Dapat Aku Raih Kecuali Aku Boleh Menikmati Syurga Dunia Terlebih Dahulu"

Saturday, December 31, 2011

19 Hadis Nabi Mengenai Wanita

1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akanhal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".

2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya.Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.

3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah.

4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.

6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah.

7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah dan orang yang takutkan Allah, akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.

8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.

9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.

12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah, "Suaminya". "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah,
"Ibunya".

13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut,burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.

15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.

17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.

18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.

19. Daripada Aisyah r.a. Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.

Wednesday, December 28, 2011

Jauhi Nama Jin

Ababah                                    Badramah                             Chonnas
Abaha                                       Badru                                     Chonjab
Abak                                          Badzuu                                  Fahlus
Abanus                                     Baekasin                               Fadlal
Abbah                                       Bahba                                    Ghaul
Aburuin                                   Bahdru                                  Gahram
Aburu’yin                                Bahtah                                  Ghaur
Abubahri                                 Bahthir                                  G i n a n
Abuhat                                     Bahyuth                               Grufu
Abukanah                               Bahhaela                              Haakani
Abukankan                             Bajraami                              Haakun
Abusimah                               Bakturus                              H a b
Abusiman                               Balbayat                              H a b a
Abusyi’in                                 Balbayatah                        Hababa
Abyad                                       Balkia                               Hababat
Adida                                        Barabih                             Habainahaba
Adnabur                                  Barbainah                          Habanus
Adzak                                        Barbaitah                           Habasan
Ahbasin                                    Barbaran                            Habbat
A h u h a                                   Barbayatah                       Habubu
A i b u s                                     Barhaela                            Habusy
Akan bin Irdith                     Barkuyan                          H a d a
‘Akib                                          Barkuyen                          H a d i h
Akilat                                        Barthafah                          Hailus
A k l a f                                     Bartharah                          Hakuskus
A k l u r                                    Batbarah                            Hanfaya
Aknabur                                  Bayu’yu                              Hamfayah
A k n a m                                 Bikran                                 Hamfiah
Aknimun                                 Biljabub                             Hanali’li
Alahqob                                   Bilurit                                H a r i q
Alhamah bin Talhamah     Binbakub                          Hamalat
A l k a f                                      Binum                                H a y a n
Alkafanah                                Birbitah                             H a z a m
Alkafinus                                 B u h                                    Hazrut
Alkalat                                      Bur                                       H o y a
Alkulat                                     Burburah                           Hubaidah
Ambanini                                Burbuyat                           Hubaizat
Ambanu                                   Burdayun                          H u b i
Alahqaq                                   Buruza                                 H u d i
‘Ain Kaf                                     Binbitah                              H u k u n
Akram                                       Baliyun                               Humanus
Amir                                          Dahabu                                L a b i n
Amr Bin Jumanah                D a s i m                               L a h i
Amr Bin Jabir                         D a t i m                               Lakien
Amrusy                                     Dawhah                               Lawlamah
Anfius                                         D a y a n                              L a y a h
Anfusa                                        Dayantoath                       L a y a t
Ankar                                          D u l d u l                            L u l u
Anum                                          Duyti                                   Lutlun
Aqab                                            IbinHariq                          Maduzk
Aqramus                                    Ibnu Duraij                      M a d u s
Arbiun                                        Iduhin                                Maemun-maemun
Arfarus                                       Idzkar                                 Mahmah
Arkalat                                       Idzki                                    Mahrar
Arkanah                                     Idzuhun                             M a h u n
Arwan                                         Ikbilat                                 Maklusy
Asbanzur                                   Ikrib                                    Makruktusy
Asdim                                          Ilaqus                                 Makrunusy
Asdimyi                                      Infalat                                Malmalat
Asrarah                                       Irbitsin                             Manzakur
Asrarin                                        Irdabur                            Marizah
Asriyun                                       I r u d                                M a r o n
Asrarinah                                   Isfilin                                Mashir
Astafa                                           Itabuyin                         Masyie
Aswah                                           Itakuntilhanah            Mathra
Aswan                                           Itgabu                             Matsara
Atsafi                                             Itkun                               M a t u n
Arsyiri                                          I z i b                               Maznakur
‘Awar                                             Ibqus                              Ma’ma
Azkar                                             I f r i t                             Ma’mah
Alkisu                                            Ifruth                             Milla
Alamluq                                       Ikriba                             Miswath
Abu hamid                                  I m a k                            Misyi
Alkarobis                                     Jahilin                           Mughin
Alkarobiyun                               Jaknabur                      Mughyat
Arruhmiyun                               Jaljala                            Muhyanus
Alkhauzanah                               Jaljalat                          Munsiri
Azkur                                             Jilji                                  Munsyini
Altar                                              Jiljilah                            Mu’mun
K a f a h                                         Jusyanalnas                 Marij
K a f i k                                          Janjal                              Mumuun
K a h l i                                          Jalis                                 Masuth
Kalsawaran                                 Nahran                           Mushin binjusyanal
Kamlia                                          Narhanibnuwarhan   Qidzirin
Kafika                                            Kasyat                             Qomtunus
Kartusin                                       Kidirin                             Q o r i n
Kufratsin                                     Kurinus                           Qoronah
Khonnas                                       Khonjab                          Qorqonah Baknur
Khubuts                                        Khobaits                         Q o w a
Khannay                                       Khannasy                       Qulnus
Khinzib                                          Rankanis                         Qumrun
Raqoniah                                      R o i n                               Qumrunus
R u h                                               Rofidhoh                         Qurqus
Radzaq                                          Rijalulgaib                       Qusy
Rairanahbintiassakan             Ro’ina                                 Sabin
Tabariaz                                       Tabarij                                Sadbulat
T a b i                                             T a b u r                              Saljalah
Taghyarin                                    T a k i                                  Saljalat
Takyarin                                       Talluh                                Samasqorni
Tamrujah                                     Taqius                                Sambulat
Taulkumnus                                Taukalat                            Samha
Taulkumnis                                  Thaluhun                         Samliah
Thalun                                            Thabar                              Sarik
Tsibar                                              Tsabur                              Sarwat
Ubara                                               U b a y                              Sawhata
Ubbat                                               Ubyan                              Sayak
Udaat                                               Udaima                            Sayar
Uday                                                Udbaliem                        Sayilla
Udbaras                                          Udgaru                            Sayirakat
Udgata                                             Udri                                 Sella
Udza                                                 Udzan                              Shabil
Udzbaros                                        Ukaida                           Shakin
Ukirin                                              Urbulat                          Shimar
Ulaya                                               Ulkuliat                          Sybil
Ulkulius                                          Ultiza                              Sahir
Ultiz                                                  Umi Hana                     Sinurguhu
Umi Zilzah                                      Umi Kholi                    Sumbulat
Umi liah                                          Umi Muldam               Surkubu
Umi Qulsum                                 Umi Shibyan               Surubat
Umi khat-khat                             Umi unan                      Sutbayat
Umu syiin                                      umu Maran                 Sutbayani
Umu Asyit                                     Umu Liat                      Sutbayni
Unumah                                          Uqlaya                          Su’alat
Uqlay                                               Uran bin Umay          Syahzab
Urban                                               Urbats                           Syamasqorni
Urbidzi                                             Urdah                            Syambaliem
Urbautsus                                       Urkinat                         Syarbin
Urkilah                                             Urulat                            Syahir
Urya                                                  Uzzikat                           Syehyaman
Uzzikt                                                Usbuyat                         Syinargaha
Ustohru                                            Usbiyi                             Syinargahala
Utbulat                                              Uthbaliem                    Syirbin
Utbulin                                              Utikum                           Syirkahala
Uzbalim                                             Utiluluy                          Syirquha
Utsiluluun                                        Utsbalin                          Syirubadru
Utsbuzun                                           Utsim                              Syirkuhu
Utsukum                                            Utulin                              S y u b
‘U d a                                                    Wakaram                       Syuksyuk
Waktabun                                          Walhan                            Syiq
Walwalah                                           Wanzaru                         W a s i m
Watkalim                                            Waslan                            Wazzaru
Waktabu                                             Walwalwuazkur           Zahrah
Zahzah                                                Zaklan                              Zaknabur
Zalanbur                                            Zalazat                             Zaldalat
Zandub                                               Zarzaina                          Zilzili
Zundub                                               Zuul Zuul                        Zaklamsumber : http://elasgary.wordpress.com/2011/03/21/nama-nama-jin/

Friday, September 2, 2011

Sunnah-sunnah menjelang hari raya


Zakat Fitrah Sunnah hari raya 

Hari raya ‘Iedul Fitri bakal menjelang beberapa hari sahaja lagi. Ini bermakna Ramadan yang penuh barakah dan kemuliaan ini bakal meninggalkan kita untuk tahun ini. Maka, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin hari yang masih berbaki ini. 

Rasulullah SAW mengajar kita agar berusaha keras menggandakan amal ibadah ketika Ramadan berbaki 10 hari. Beliau mencontohkan agar mengajak sama ahli keluarga untuk menghidupkan malam-malamnya dengan amalan-amalan sunnah seperti membaca al-Quran, iktikaf, solat, berdoa, dan memohon keampunan. ‘Aisyah r.a menyatakan, “Nabi SAW apabila memasuki fasa 10 hari yang akhir (Ramadan) beliau mengikat pakaiannya kuat-kuat, beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah, dan beliau membangunkan keluarganya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari) 

Ini antaranya adalah dalam rangka meraih malam terbaik bernama lailatulqadar. Pesan Rasulullah SAW, “Carilah malam al-Qadr pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.” (Hadis Riwayat al-Bukhari) 

Kata al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah (Wafat: 774H), “Beribadah malam al-Qadr menyamai ibadah selama seribu bulan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 8/444) 

Apabila kita memahami persoalan ini dengan baik, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah SAW, sudah sepatutnya kita akan berusaha keras mendapatkannya. Sebaliknya bukan dengan menyibukkan diri di pusat-pusat membeli-belah dan pasar-pasar raya bagi meraih tawaran jualan murah dan memperagakan pelbagai barangan yang boleh dilakukan ketika hari-hari lain sehingga mengabaikan keutamaan yang disunnahkan pada waktu-waktu terakhir ini. 

Penuhilah masjid-masjid dan malam-malam terakhir Ramadan ini dengan qiyam Ramadan berupa ibadah serta memohon keampunan dengan segala kemampuan dan kesempatan yang ada. Tawaran yang Allah berikan ini bukan mudah untuk diperoleh dan nilainya jelas jauh lebih tinggi berbanding urusan dunia lainnya bagi yang mengimaninya. 

Kata Rasulullah SAW, “Sesiapa yang menghidupkan malam al-Qadr (untuk beribadah) dengan keimanan dan mengharap pahala, diampunkan baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari) 


Zakat Fitrah


Ketika hampir menjelangnya ‘Iedul Fitri atau sebelum solat ‘Ied dilaksanakan, umat Islam yang berkemampuan wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada orang-orang miskin. Zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar satu sha’ makanan asasi sesuatu negeri (bagi setiap satu kepala) seperti satu sha’ kurma, atau satu sha’ gandum, atau kismis, atau keju, atau selainnya seperti beras, jagung, barli, atau oat. Dalam tukaran unit masa kini, satu sha’ ini merujuk kepada empat kali sukatan menggunakan raupan dua telapak tangan lelaki dewasa. Atau juga menyamai kira-kira 2.5 hingga 3.0 kilogram bagi beras, kurma, atau gandum. 

Waktu yang terbaik (sunnah) bagi mengeluarkan zakat fitrah adalah pada satu atau dua hari sebelum ‘Iedul Fitri atau sebelum solat ‘Ied dilaksanakan sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Iaitu disunnahkan melewatkan sehingga ke penghujung Ramadan atau ketika pagi hari raya sebelum solat. 

Ibnu ‘Umar r.a menjelaskan, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan jumlah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba dan orang merdeka, lelaki dan wanita, tua dan muda, iaitu daripada kalangan umat Islam. Beliau juga memerintahkan agar zakat fitrah diserahkan (kepada orang-orang miskin) sebelum masyarakat keluar melaksanakan solat ‘Ied.” (Hadis Riwayat al-Bukhari) 

Kata Ibnu ‘Abbas r.a a, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi menyucikan orang-orang berpuasa daripada perbuatannya yang sia-sia dan perkataannya yang tidak baik, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Sesiapa yang mengeluarkannya sebelum solat ‘Ied maka ia dikira sebagai zakat, dan sesiapa yang mengeluarkannya setelah solat, ia dikira sedekah biasa.” (Hadis Riwayat Abu Daud) 

Para ulama menjelaskan, zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan asasi dan tidak boleh ditukarkan dalam bentuk nilai wang. Majoriti fuqaha’ menyatakan zakat yang dikeluarkan dengan wang atau nilai gantian lain adalah tidak sah. Manakala yang membolehkan dengan wang atau nilai lain adalah mazhab Abu Hanifah. (Rujuk: Syarah Shahih Muslim, 7/60) 

Adapun yang menepati kebenaran sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi dan amalan para sahabat adalah zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan asasi dan tidak boleh diganti dalam bentuk wang atau nilai lain. Sekiranya zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk wang kepada wakil atau petugas tertentu, maka pastikan petugas tersebut menukarkannya dalam bentuk makanan asasi sebelum menyerahkannya kepada sasaran (orang miskin) pada waktu penghujung Ramadan atau pada pagi hari raya sebelum solat ‘Ied didirikan tahun tersebut. 


Sunnah hari raya

Dalam bahasa Arab, hari raya disebut ‘Ied kerana ia datang berulang-ulang setiap tahun dengan membawa kegembiraan. Hari ‘Ied memiliki pelbagai kebaikan yang akan kembali kepada umat Islam seperti berbuka yang mana sebelumnya diperintahkan berpuasa (dilarang makan dan minum), pengeluaran zakat fitrah, dan diberikan padanya kebahagiaan, kegembiraan, dan kenikmatan. (Ahkamul ‘Iedain fi sunnatil Muthahharah, m/s. 14 – Terjemahan Pustaka Imam asy-Syafi’i) 

Dalam rangka meraikan kegembiraan tersebut, umat Islam diharamkan berpuasa dan disunnahkan untuk makan sebelum berangkat solat ‘Ied. Disunnahkan supaya menghias diri dengan mandi pagi hari dan memakai pakaian yang baik serta syar’i selari dengan petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Pakaian yang baik tidak semestinya yang baru dan berharga mahal. Disunnahkan juga untuk mengenakan wangi-wangian (bagi lelaki) terutamanya ketika pergi melaksanakan solat ‘Ied. 

Ketika menjelangnya hari raya, Allah SWT memerintahkan supaya mengagungkan-Nya dan membesarkan-Nya dengan iringan rasa syukur di atas petunjuk-Nya. Firman-Nya (yang bermaksud), “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya (berpuasa) dan hendaklah kamu mengagungkan Allah di atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (Surah al-Baqarah, 2: 185) 

Berdasarkan firman Allah SWT inilah antaranya, maka disunnahkan bagi umat Islam supaya bertakbir, bertahmid, dan bertasbih, atau disebut sebagai takbir hari raya. Umat Islam disunnahkan untuk bertakbir dengan suara yang lantang serta sebanyak-banyaknya pada pagi hari raya ketika menuju ke tempat solat (musaholla) sehingga ditunaikan solat ‘Iedul Fitri. 

Dalam rangka mengagungkan Allah ini juga, umat Islam dituntut melaksanakan solat ‘Ied berjemaah bersama-sama imam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum lelaki dan wanita yang merdeka agar keluar ke tempat solat bagi melaksanakannya. Bagi yang tertinggal, hendaklah dia melaksanakannya secara individu sebanyak dua rakaat. (Rujuk: Majmu’ al-Fatawa, 23/161) 

Imam al-Bukhari rahimahullah menyatakan, “Apabila tertinggal solat ‘Ied, hendaklah dia solat dua rakaat. Demikian juga dengan kaum wanita dan orang-orang yang berada di rumah serta yang tinggal jauh di pedalaman.” (Shahih al-Bukhari, 4/66) 

Seiring dengan perintah mengagungkan Allah SWT, kita perlulah berusaha sedaya-upaya untuk meninggalkan apa jua bentuk maksiat atau perbuatan menyambut hari raya dengan amalan-amalan yang bidaah dan mungkar. Malah hari raya ini sendiri diberikan oleh Allah SWT antaranya sebagai ganti kepada bentuk-bentuk perayaan kaum jahiliyyah terdahulu. 

Amatlah mendukacitakan apabila ada di kalangan umat Islam hari ini yang meraikan ‘Iedul Fitri dengan bermain mercun, bertabarruj, berpakaian dedah aurat, ikhtilath di antara lelaki dan wanita, joget dan konsert, tayangan filem penuh maksiat dan khurafat, berzanji marhaban, serta seumpamanya. Ini semua amat bertentangan dengan rangka mengagungkan Allah SWT berpandukan petunjuk yang diberikan-Nya. Wallahualam.


Saturday, August 20, 2011

Tanda Lailatul Qadar


Antara tanda-tanda dalam mengetahui malam lailatul qadar adalah berdasarkan beberapa hadis di bawah :

1. Abi Ibnu Ka’ab telah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda mengenai lailatul qadar yang bermaksud : Sesungguhnya matahari yang keluar pada hari itu tidak begitu bercahaya (suram). – Hadis riwayat imam Muslim dalam kitab puasa -

2. Telah diriwayatkan daripada Nabi S.A.W bahawa baginda telah bersabda yang bermaksud : Sesungguhnya tanda-tanda lailatul qadar, bahawa malamnya bersih suci seolah-olah padanya bulan yang bersinar, tenang sunyi, tidak sejuk padanya dan tidak panas, tiada ruang bagi bintang untuk timbul sehingga subuh, dan sesungguhnya tanda-tandanya matahari pada paginya terbit sama tiada baginya cahaya seperti bulan malam purnama tidak membenarkan untuk syaitan keluar bersamanya pada hari itu. – Hadis riwayat imam Ahmad dengan isnad jayyid daripada Ibadah bin As-Somit -

3. Dalam Mu’jam At-Tobarani Al-Kabir daripada Waailah bin Al-Asqa’ daripada Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Malam lailatul qadar bersih, tidak sejuk, tidak panas, tidak berawan padanya, tidak hujan, tidak ada angin, tidak bersinar bintang dan daripada alamat siangnya terbit matahari dan tiada cahaya padanya(suram).

4. Telah meriwayat Al-Barraz dalam musnadnya daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Malam lailatul Qadar bersih tidak panas dan tidak pula sejuk.
Qadhi ‘Iyad telah mengatakan ada dua pendapat mengenai matahari yang terbit tanpa cahaya iaitu:

1) Ia merupakan tanda penciptaan Allah SWT.
2) Menunjukkan bahawa kerana terlalu banyak para malaikat yang berzikir kepada Allah pada malamnya dan mereka turun ke bumi yang    menyebabkan sayap-sayap dan tubuh mereka yang halus menutupi dan menghalangi matahari dan cahayanya.

Daripada hadis-hadis di atas bolehlah kita buat kesimpulan bahawa antara tanda-tanda lailatul qadar ialah :
a. Pada malamnya keadaan bersih dengan cuaca tidak sejuk dan tidak pula panas.
b. Malamnya tenang yang mana terang dan angin tidak bertiup sebagaimana biasa dan awan agak nipis.
c. Malamnya tidak turun hujan dan bintang pula tidak bercahaya seolah-olah tidak timbul.
d. Pada siangnya pula matahari terbit dalam keadaan suram.

Tuesday, August 9, 2011

Al-Quran & Hadith Tetang Bulan Ramadhan


Kewajiban berpuasa dalam Al Qur’an
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa" [Al Baqarah:183]
Keutamaan berpuasa:
"Diriwayatkan dari Sahl bin Saad r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya di dalam Surga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada Hari Kiamat kelak. Tidak boleh masuk seorangpun kecuali mereka. Kelak akan ada pengumuman: Di manakah orang yang berpuasa? Mereka lalu berduyun-duyun masuk melalui pintu tersebut. Setelah orang yang terakhir dari mereka telah masuk, pintu tadi ditutup kembali. Tiada lagi orang lain yang akan memasukinya" [Bukhari-Muslim]
"Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkannya dari api Neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun" [Bukhari-Muslim]
Keutamaan bulan Ramadan
Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahawa Rasulullah saw. bersabda: Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelenggu Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1793
Wajib berpuasa Ramadan jika melihat hilal awal Ramadan dan berhenti puasa jika melihat hilal awal Syawal. Jika tertutup awan, maka hitunglah 30 hari
Hadis riwayat Ibnu Umar ra.:
Dari Nabi saw. bahwa beliau menyebut-nyebut tentang bulan Ramadan sambil mengangkat kedua tangannya dan bersabda: Janganlah engkau memulai puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Ramadan dan janganlah berhenti puasa sebelum engkau melihat hilal awal bulan Syawal. Apabila tertutup awan, maka hitunglah (30 hari)
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1795
Larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum bulan
Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Janganlah engkau berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali bagi seorang yang biasa berpuasa, maka baginya silakan berpuasa
Nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim: 1812
Dilarang puasa pada hari raya:
"Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak boleh berpuasa pada dua hari tertentu, iaitu Hari Raya Korban (Aidiladha) dan hari berbuka dari bulan Ramadan (Aidilfitri)" [Bukhari-Muslim]
Bersahur (makan sebelum Subuh) itu sunnah Nabi:
"Diriwayatkan daripada Anas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Hendaklah kamu bersahur karena dalam bersahur itu ada keberkatannya" [Bukhari-Muslim]
Berbuka di waktu maghrib:
"Diriwayatkan daripada Umar r.a katanya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Apabila datang malam, berlalulah siang dan tenggelamlah matahari. Orang yang berpuasa pun bolehlah berbuka" [Bukhari-Muslim]
Ketika kita berpuasa, kita dilarang berkata kotor, mencaci, atau berkelahi. Hal ini untuk menempa diri kita agar memiliki akhlak yang terpuji:
"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa pada suatu hari, janganlah berbicara tentang perkara yang keji dan kotor. Apabila dia dicaci maki atau diajak berkelahi oleh seseorang, hendaklah dia berkata: Sesungguhnya hari ini aku berpuasa, sesungguhnya hari ini aku berpuasa" [Bukhari-Muslim]
Puasa yang sia-sia:
"Dari Abu Hurairah ra: katanya Rasulullah saw berabda: "Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat jahat (padahal dia puasa), maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minum" [Bukhari]
Jika kita berpuasa, tapi kita berkata dusta atau menyakiti orang lain, maka sia-sialah puasa kita.
Dilarang bersetubuh pada saat berpuasa:
"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Seorang lelaki datang menemui Rasulullah s.a.w lalu berkata: Celakalah aku wahai Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w bertanya: Apakah yang telah membuatmu celaka?
Lelaki itu menjawab: Aku telah bersetubuh dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadan.
Rasulullah s.a.w bertanya: Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba? Lelaki itu menjawab: Tidak.
Rasulullah s.a.w bertanya: Mampukah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut? Lelaki itu menjawab: Tidak.
Rasulullah s.a.w bertanya lagi: Mampukah kamu memberi makan kepada enam puluh orang fakir miskin? Lelaki itu menjawab: Tidak. Kemudian duduk. Rasulullah s.a.w kemudiannya memberikan kepadanya suatu bekas yang berisi kurma lalu bersabda: Sedekahkanlah ini. Lelaki tadi berkata: Tentunya kepada orang yang paling miskin di antara kami. Tiada lagi di kalangan kami di Madinah ini yang lebih memerlukan dari keluarga kami.
Mendengar ucapan lelaki itu Rasulullah s.a.w tersenyum sehingga kelihatan sebahagian giginya. Kemudian baginda bersabda: Pulanglah dan berilah kepada keluargamu sendiri" [Bukhari-Muslim]
Bangun dari junub tidak membatalkan puasa:
"Diriwayatkan daripada Aisyah dan Ummu Salamah r.a, kedua-duanya berkata:: Nabi s.a.w bangkit dari tidur dalam keadaan berjunub bukan dari mimpi kemudian meneruskan puasa" [Bukhari-Muslim]
Catatan:
Hadits tersebut sebagian besar berasal dari Al Bayan, dan masih banyak perawinya selain Bukhari dan Muslim seperti Tirmizi, An Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lain.