“Aku Adalah Pengejar Syurga Akhirat, Bagiku Dunia Ini Adalah Tempat Mempersiapkan Segala Sesuatu Untuk Meraih Syurga Akhirat. Aku Yakin Bahawa Syurga Akhirat Tidak Akan Pernah Dapat Aku Raih Kecuali Aku Boleh Menikmati Syurga Dunia Terlebih Dahulu"

Saturday, December 31, 2011

19 Hadis Nabi Mengenai Wanita

1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akanhal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".

2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya.Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.

3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah.

4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.

6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit, maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah.

7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah dan orang yang takutkan Allah, akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.

8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.

9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.

12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah, "Suaminya". "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah,
"Ibunya".

13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut,burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.

15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.

17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.

18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.

19. Daripada Aisyah r.a. Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.

Wednesday, December 28, 2011

Jauhi Nama Jin

Ababah                                    Badramah                             Chonnas
Abaha                                       Badru                                     Chonjab
Abak                                          Badzuu                                  Fahlus
Abanus                                     Baekasin                               Fadlal
Abbah                                       Bahba                                    Ghaul
Aburuin                                   Bahdru                                  Gahram
Aburu’yin                                Bahtah                                  Ghaur
Abubahri                                 Bahthir                                  G i n a n
Abuhat                                     Bahyuth                               Grufu
Abukanah                               Bahhaela                              Haakani
Abukankan                             Bajraami                              Haakun
Abusimah                               Bakturus                              H a b
Abusiman                               Balbayat                              H a b a
Abusyi’in                                 Balbayatah                        Hababa
Abyad                                       Balkia                               Hababat
Adida                                        Barabih                             Habainahaba
Adnabur                                  Barbainah                          Habanus
Adzak                                        Barbaitah                           Habasan
Ahbasin                                    Barbaran                            Habbat
A h u h a                                   Barbayatah                       Habubu
A i b u s                                     Barhaela                            Habusy
Akan bin Irdith                     Barkuyan                          H a d a
‘Akib                                          Barkuyen                          H a d i h
Akilat                                        Barthafah                          Hailus
A k l a f                                     Bartharah                          Hakuskus
A k l u r                                    Batbarah                            Hanfaya
Aknabur                                  Bayu’yu                              Hamfayah
A k n a m                                 Bikran                                 Hamfiah
Aknimun                                 Biljabub                             Hanali’li
Alahqob                                   Bilurit                                H a r i q
Alhamah bin Talhamah     Binbakub                          Hamalat
A l k a f                                      Binum                                H a y a n
Alkafanah                                Birbitah                             H a z a m
Alkafinus                                 B u h                                    Hazrut
Alkalat                                      Bur                                       H o y a
Alkulat                                     Burburah                           Hubaidah
Ambanini                                Burbuyat                           Hubaizat
Ambanu                                   Burdayun                          H u b i
Alahqaq                                   Buruza                                 H u d i
‘Ain Kaf                                     Binbitah                              H u k u n
Akram                                       Baliyun                               Humanus
Amir                                          Dahabu                                L a b i n
Amr Bin Jumanah                D a s i m                               L a h i
Amr Bin Jabir                         D a t i m                               Lakien
Amrusy                                     Dawhah                               Lawlamah
Anfius                                         D a y a n                              L a y a h
Anfusa                                        Dayantoath                       L a y a t
Ankar                                          D u l d u l                            L u l u
Anum                                          Duyti                                   Lutlun
Aqab                                            IbinHariq                          Maduzk
Aqramus                                    Ibnu Duraij                      M a d u s
Arbiun                                        Iduhin                                Maemun-maemun
Arfarus                                       Idzkar                                 Mahmah
Arkalat                                       Idzki                                    Mahrar
Arkanah                                     Idzuhun                             M a h u n
Arwan                                         Ikbilat                                 Maklusy
Asbanzur                                   Ikrib                                    Makruktusy
Asdim                                          Ilaqus                                 Makrunusy
Asdimyi                                      Infalat                                Malmalat
Asrarah                                       Irbitsin                             Manzakur
Asrarin                                        Irdabur                            Marizah
Asriyun                                       I r u d                                M a r o n
Asrarinah                                   Isfilin                                Mashir
Astafa                                           Itabuyin                         Masyie
Aswah                                           Itakuntilhanah            Mathra
Aswan                                           Itgabu                             Matsara
Atsafi                                             Itkun                               M a t u n
Arsyiri                                          I z i b                               Maznakur
‘Awar                                             Ibqus                              Ma’ma
Azkar                                             I f r i t                             Ma’mah
Alkisu                                            Ifruth                             Milla
Alamluq                                       Ikriba                             Miswath
Abu hamid                                  I m a k                            Misyi
Alkarobis                                     Jahilin                           Mughin
Alkarobiyun                               Jaknabur                      Mughyat
Arruhmiyun                               Jaljala                            Muhyanus
Alkhauzanah                               Jaljalat                          Munsiri
Azkur                                             Jilji                                  Munsyini
Altar                                              Jiljilah                            Mu’mun
K a f a h                                         Jusyanalnas                 Marij
K a f i k                                          Janjal                              Mumuun
K a h l i                                          Jalis                                 Masuth
Kalsawaran                                 Nahran                           Mushin binjusyanal
Kamlia                                          Narhanibnuwarhan   Qidzirin
Kafika                                            Kasyat                             Qomtunus
Kartusin                                       Kidirin                             Q o r i n
Kufratsin                                     Kurinus                           Qoronah
Khonnas                                       Khonjab                          Qorqonah Baknur
Khubuts                                        Khobaits                         Q o w a
Khannay                                       Khannasy                       Qulnus
Khinzib                                          Rankanis                         Qumrun
Raqoniah                                      R o i n                               Qumrunus
R u h                                               Rofidhoh                         Qurqus
Radzaq                                          Rijalulgaib                       Qusy
Rairanahbintiassakan             Ro’ina                                 Sabin
Tabariaz                                       Tabarij                                Sadbulat
T a b i                                             T a b u r                              Saljalah
Taghyarin                                    T a k i                                  Saljalat
Takyarin                                       Talluh                                Samasqorni
Tamrujah                                     Taqius                                Sambulat
Taulkumnus                                Taukalat                            Samha
Taulkumnis                                  Thaluhun                         Samliah
Thalun                                            Thabar                              Sarik
Tsibar                                              Tsabur                              Sarwat
Ubara                                               U b a y                              Sawhata
Ubbat                                               Ubyan                              Sayak
Udaat                                               Udaima                            Sayar
Uday                                                Udbaliem                        Sayilla
Udbaras                                          Udgaru                            Sayirakat
Udgata                                             Udri                                 Sella
Udza                                                 Udzan                              Shabil
Udzbaros                                        Ukaida                           Shakin
Ukirin                                              Urbulat                          Shimar
Ulaya                                               Ulkuliat                          Sybil
Ulkulius                                          Ultiza                              Sahir
Ultiz                                                  Umi Hana                     Sinurguhu
Umi Zilzah                                      Umi Kholi                    Sumbulat
Umi liah                                          Umi Muldam               Surkubu
Umi Qulsum                                 Umi Shibyan               Surubat
Umi khat-khat                             Umi unan                      Sutbayat
Umu syiin                                      umu Maran                 Sutbayani
Umu Asyit                                     Umu Liat                      Sutbayni
Unumah                                          Uqlaya                          Su’alat
Uqlay                                               Uran bin Umay          Syahzab
Urban                                               Urbats                           Syamasqorni
Urbidzi                                             Urdah                            Syambaliem
Urbautsus                                       Urkinat                         Syarbin
Urkilah                                             Urulat                            Syahir
Urya                                                  Uzzikat                           Syehyaman
Uzzikt                                                Usbuyat                         Syinargaha
Ustohru                                            Usbiyi                             Syinargahala
Utbulat                                              Uthbaliem                    Syirbin
Utbulin                                              Utikum                           Syirkahala
Uzbalim                                             Utiluluy                          Syirquha
Utsiluluun                                        Utsbalin                          Syirubadru
Utsbuzun                                           Utsim                              Syirkuhu
Utsukum                                            Utulin                              S y u b
‘U d a                                                    Wakaram                       Syuksyuk
Waktabun                                          Walhan                            Syiq
Walwalah                                           Wanzaru                         W a s i m
Watkalim                                            Waslan                            Wazzaru
Waktabu                                             Walwalwuazkur           Zahrah
Zahzah                                                Zaklan                              Zaknabur
Zalanbur                                            Zalazat                             Zaldalat
Zandub                                               Zarzaina                          Zilzili
Zundub                                               Zuul Zuul                        Zaklamsumber : http://elasgary.wordpress.com/2011/03/21/nama-nama-jin/